Wilt u op de hoogte blijven van Profondt?

WELKOM OP DE WEBSITE VAN PROFONDT

Op deze site kunt u informatie vinden over ons adviesbureau  voor onderwijs en ontwikkeling.

‘Trots op jezelf, samen in balans.’

PARTICULIEREN

Profondt is al geruime tijd actief op het gebied van diagnostiek, advisering en coaching bij pubers, adolescenten en volwassenen. Onze jarenlange ervaring heeft inmiddels geleid tot ruime kennis en expertise op het gebied van leer-, emotionaliteits-, keuze- en gedragsproblematiek. Ook voor hulp bij moeilijkheden binnen uw relatie, gezin en/of opvoeding, kunt u bij ons terecht. Wat u van ons kunt verwachten is professionaliteit, betrokkenheid en inzet! In ons aanbod voor particulieren kunt u meer lezen over hoe wij te werk gaan en wat wij eventueel voor u zouden kunnen betekenen.

STUDIEHULP

Op het snijvlak tussen onderwijs en ontwikkeling bevindt zich ons aanbod van studiehulp aan particulieren. Naast informatieve bijeenkomsten voor ouders, bieden wij voor kinderen en jongeren de mogelijkheid tot studie- en huiswerkbegeleiding na schooltijd in een gezellige leeromgeving in bijzijn van een studiecoach. Daar waar nodig kan deze begeleiding uitgebreid en/of aangevuld worden met training van vaardigheden op een specifiek inhoudsgebied. Voorbeelden zijn aandacht en concentratie, motivatie en zelfstandig leren leren.

SCHOLEN

Al meer dan 15 jaar werken wij voor scholen [voornamelijk in het Voortgezet Onderwijs]. Ons ondersteuningsaanbod bestaat uit diagnostiek en begeleiding bij individuele zorgleerlingen [en hun ouders], het verzorgen van themabijeenkomsten voor ouders of medewerkers, training/scholing of intervisie voor specifieke groepen medewerkers [docenten, mentoren, zorgfunctionarissen] en advisering aan het management op het gebied van zowel leerlingen- als personeelszorg [inclusief het uitvoeren van coachingstrajecten voor medewerkers die dreigen vast te lopen].

Het BESTE halen uit UZELF, uw RELATIE of uw GEZIN? Uw FUNCTIONEREN binnen het WERK verbeteren? Of dat van de KINDEREN op SCHOOL?

Misschien biedt Profondt Onderwijs en Ontwikkeling u de ondersteuning waar u behoefte aan heeft!

TOP