FORGOT YOUR DETAILS?

drs. Corina Wagemans, GZ‐psycholoog / directeur

Mijn naam is Corina Wagemans. In 1989 ben ik afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Nijmegen met uitbreidingen bij klinische psychologie, orthopedagogie [systeemtheorie/ gedragsverandering in gezinnen en leerstoornissen], persoonlijkheidsleer en neuropsychologie. Sinds 1986 werk ik binnen verschillende settings binnen en buiten het onderwijs als kinder- en jeugdpsycholoog, coach en beleidsadviseur. In 2001 was ik mede-oprichter van ProfOnd BV en nu directeur/initiator van Profondt.

Tijdens mijn studie ontwikkelingspsychologie heb ik mij voornamelijk verdiept in de puberteits- en adolescentiefase; de fase waarin het gaat om de ontwikkeling van zelfbeeld en identiteit. De fase ook waarin de basis gelegd wordt voor de routeplanning naar de toekomst. De invulling van mijn beroepscarrière staat in het teken van aandacht voor de termen identiteit en eigenheid. Of het nu gaat over [school]organisaties of de volwassenen die daarin werken, of de volwassenen [ouders] die de kinderen opvoeden of de volwassenen of jongeren zelf, steeds hebben we te maken met de vraag naar een afgestemd geheel tussen moeten, willen en kunnen. Bij gebrek aan afstemming tussen deze drie pijlers van de identiteit zal er altijd sprake zijn van spanning met [mogelijk] daaruit voortvloeiende negatieve energie en risico tot het maken van niet-optimale keuzes voor de toekomst.

Mijn persoonlijke opvatting is dat er vele levens in het teken staan van de zoektocht naar identiteit/eigenheid, ook het mijne. Ik weet hoe het voelt om de vragende c.q. niet-wetende te zijn. Tegelijkertijd denk ik inmiddels ook te weten dat er ergens diep van binnen in mensen een krachtig gevoel van eigenheid schuilt dat, bij het kunnen maken van contact daarmee, ruimte geeft aan passie, trots en zelfvertrouwen. Het punt waarop moeten, willen en kunnen samenvallen [of in ieder geval op gelijke hoogte gewogen worden] is het begin van het kunnen leven naar eigen normen, waarden en doelstellingen vanuit een zelf gekozen c.q. zelfbewuste invulling. Mijn kennis en ervaring op dit terrein wil ik graag met anderen delen en inzetten bij het komen tot probleemoplossingen.

Ik ben aangesloten bij het NIP [= Nederlands Instituut voor Psychologen] en ben in het bezit van de BIG-registratie GZ-psycholoog onder BIG-registratienr.: 29051089025. Op basis hiervan kunnen particulieren in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de ziektekostenverzekeraar.

Indien u gebruik wilt maken van mijn/onze dienstverlening, kunt u telefonisch of per mail contact  opnemen met ons secretariaat of met mij persoonlijk.

 

TOP