FORGOT YOUR DETAILS?

Gezinnen en relaties: probleemanalyse – samenwerking

Wij leven in een cultuur/maatschappij waarbinnen er diverse invullingen zijn van de gezins-samenstelling en daarmee tegelijkertijd ook van de opvoedingskaders. Al dan niet gekozen en/of bewust kunnen er zich veranderingen voordoen in het traditionele gezinsbeeld. Hiermee wordt er een beroep gedaan op de flexibiliteit van het systeem en de verschillende leden die daarin functioneren.

Teneinde niet te verzanden in een situatie waarin er enkel nog sprake is van conflict en/of achter de feiten aangelopen kan worden, is zicht op én verbintenis met een realistisch gezinsbeeld noodzakelijk. Uiteindelijk is het gezin een geheel waarin ouders en kinderen communicerende vaten zijn. In het realistische gezinsbeeld zitten de grenzen besloten van wat er wel en niet kan, binnen de context van wat het gezin moet en wil. Duidelijkheid hierover leidt tot rust en evenwicht binnen een systeem waarin de verschillende leden weten wat er van hen verwacht wordt vanuit de intern geformuleerde doelstellingen c.q. het opvoedingsideaal.

De opvatting van Profondt is dat formulering van een realistisch gezinsbeeld de basis kan geven voor een goede samenwerking waarbinnen er ruimte is voor niet door het verleden belaste keuzes. Uiteraard is de rol van volwassenen hierin anders dan die van kinderen.
De GZ-psychologen binnen Profondt hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van coaching en begeleiding van gezinnen bij het komen tot een realistisch gezinsbeeld en de daaruit voortkomende consequenties op gebied van inrichting van de alledaagse opvoedingspraktijk. Meer informatie hierover vindt u bij ons aanbod voor gezinnen.

TOP