FORGOT YOUR DETAILS?

“Wat niet weet, wat niet deert…”

Het vormgeven van de juiste studie-omgeving voor kinderen begint bij de bewustwording van welke  factoren er al dan niet een positieve of juist negatieve uitwerking kunnen hebben op de ontwikkeling van het leerproces. Kennis vormt hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Aan ouders van schoolgaande kinderen bieden wij informatieve bijeenkomsten over de volgende thema’s:

1. Intelligentie en schoolsucces
In deze bijeenkomst gaat het over feiten en mythen rondom het begrip intelligentie.
Aandachtsgebieden zijn:

  • de betekenis van intelligentie
  • de relatie tussen intelligentie en schoolsucces
  • cognitie en persoonlijkheid

2.  Motivatie en zelfbeeld
In deze bijeenkomst gaat het over de emotionele beleving van prestatiesituaties.
Aandachtsgebieden zijn:

  • bronnen van zelfvertrouwen
  • omgaan met frustratie
  • faalangst

3. Puberbrein en executieve functies 
In deze bijeenkomst gaat het over de ontwikkeling naar zelfstandigheid.
Aandachtsgebieden zijn:

  • neurologische ontwikkelingen tijdens de puberteit
  • mogelijkheden en beperkingen van de puber
  • de rol van de ouders: Wat te doen en te laten?

Indien u interesse heeft voor een of meer van de genoemde onderwerpen, nodigen wij u uit om dit kenbaar te maken via ons contactformulier. Wij zouden graag zien dat u daarin aangeeft welk thema [of welke thema’s] u specifiek aanspreken en wat u daarover vooral zou willen weten. Binnen een week na ontvangst van het formulier zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Natuurlijk kunt u ons ook zelf bellen. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 06-20143976.

In ons eerste jaar op de nieuwe lokatie bieden wij deelname aan de informatieve bijeenkomsten aan voor een bedrag van €10,00 per deelnemer!!!

 

N.B. Onze informatieve bijeenkomsten over genoemde onderwerpen kunnen ook nuttig en/of waardevol zijn voor leerkrachten in het PO en VO. Bij voldoende belangstelling kunnen we een specifiek voor deze doelgroep passend programma maken.

 

TOP