FORGOT YOUR DETAILS?

Zelflerend vermogen

 

‘Zoek het maar uit. Ik heb er geen zin in.  Zie je nou wel dat ik het niet kan.’

De term zelflerend vermogen verwijst naar twee [aan elkaar gerelateerde] kwaliteiten, te weten: [leer-]motivatie en zelfvertrouwen in het schoolse presteren. Samen vormen deze de belang-rijkste pijlers van het zogenaamde academisch zelfbeeld. Onder deze term verstaan we het beeld dat een kind van zichzelf heeft met betrekking tot het te verwachten schoolsucces en/of de te realiseren schoolcarrière.

Een kind heeft van nature de neiging om kennis op te zuigen. Hierbij is het van belang om de [leer-] omgeving zodanig in te richten dat die neiging niet verstoord wordt. Uiteraard zijn er verschillen tussen kinderen in wat ze precies nodig hebben vanuit die [leer-]omgeving. In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat het gaat om de vervulling van drie basisbehoeften, te weten:
– de behoefte aan autonomie [= het zelf kunnen en mogen doen],
– de behoefte aan competentie [= het vertrouwen in het eigen kunnen], en
– de behoefte aan sociale verbondenheid [= zich veilig en gewaardeerd voelen].
De mate waarin er aan deze behoeften wordt voldaan, is in hoge mate bepalend voor de ontwikkeling van het zelfbeeld met betrekking tot school en studie [= motivatie en zelfvertrouwen].

“all or nothing”
In de dagelijkse praktijk kan een negatief [academisch] zelfbeeld zich op diverse manieren vertalen in gedrag. Bij sommige kinderen of jongeren is er sprake van een ontlopen en/of vermijden van de situatie waarin zij zich niet prettig voelen. Anderen bijten zich vast in de studie maar zien de inzet lang niet altijd beloond worden door resultaat. Twee totaal verschillende gedragsbeelden die veelal leiden tot twee totaal verschillende verklaringen. Bij de “vastbijters” wordt er vaak al snel gedacht aan faalangst terwijl er zich bij de “vermijders” met name twijfels voordoen over de motivatie. Voor beide verklaringen geldt dat ze bepalend kunnen zijn voor hoe het kind en/of jongere vervolgens benaderd en aangesproken wordt [door ouders en/of school].
Wij geloven niet in een eenzijdige aanpak. Motivatie, zelfvertrouwen en faalangst zijn sterk met elkaar samenhangende factoren. In het werken aan de versterking van het [academisch] zelfbeeld kunnen zij niet los gezien worden van elkaar.

Aanbod
Ons ondersteuningsaanbod aan ouders en kinderen op het gebied van de versterking van het zelflerend vermogen [met nadruk op motivatie en zelfvertrouwen], bestaat uit:

Indien u graag meer wilt weten, nodigen wij uit om de linkjes te volgen naar de betreffende pagina’s op onze website. Natuurlijk kunt u ons ook bellen en eventueel een afspraak maken voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek. We kunnen dan samen met u bekijken welke [combinatie] van de drie werkvormen het beste aansluit bij uw persoonlijke vraag en situatie. De keuze is aan u!

TOP