FORGOT YOUR DETAILS?

Jongeren: coaching – diagnostiek

De GZ-psychologen van Profondt hebben op basis van jarenlange ervaring op het gebied van [individuele] leerlingenzorg binnen het Voortgezet Onderwijs, ruime kennis van diagnostisch onderzoek en het uitvoeren van consultatietrajecten bij pubers en adolescenten.

Tevens zijn wij ondertussen thuis in de driehoek ouders-leerling-school. Vanuit deze context, kunnen wij ouders en jongeren ondersteunen en adviseren op gebied van leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek.

Daar waar het gaat om diagnostisch onderzoek zijn wij ervaren [en bevoegd] op het gebied van leerproblematiek [bijv. dyslexie, dyscalculie, NLD], ontwikkelingsproblematiek [AD[H]D, ASS], persoonsproblematiek en studie- en beroepskeuze problematiek.

Naast het uitvoeren van een diagnostisch traject kunnen wij ondersteunen en adviseren bij de inrichting van begeleidingstrajecten voor kinderen/jeugdigen die [al dan niet gediagnosticeerd] een speciale aanpak behoeven. Deze trajecten worden afgestemd op de meest relevante partijen binnen de driehoek school, ouders en leerling. Meer informatie hierover vindt u bij ons aanbod voor jongeren en onder het kopje gouden c.q. pedagogische driehoek.

TOP