FORGOT YOUR DETAILS?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Persoonlijke ontwikkeling en groei

Profondt richt zich al 15 jaar op diagnostiek en coaching voor volwassenen, jongeren en gezinnen:

  • die niet tevreden zijn en/of vastlopen in de dagelijkse praktijk;
  • die zich willen (her)oriënteren op invulling van hun routeplanning voor de toekomst.

 

Methode van zelfreflectie

Oplossingsgericht maatwerk leveren is ons motto. Dit betekent dat u van ons geen aanbod kunt verwachten in de vorm van kant- en klare receptuur als antwoord op gesignaleerde moeilijkheden. Per [probleem]situatie bekijken we samen met de cliënt wat er in de kern aan de hand is en welke aanpak de meeste kansen op succes in de toekomst kan geven. Daarbij houden we altijd rekening met de specifieke kenmerken van zowel de cliënt als de situatie waarbinnen hij/zij functioneert. In de fase van het uitvoeren van de probleeminventarisatie en –analyse kunt u rekenen op ons inhoudelijk vakmanschap. In de fase van het begeleiden van plannen van aanpak voor de toekomst kunt u rekenen op onze kennis van veranderingsprocessen en implementatie.

Ondersteuning met diagnostiek en coaching

 

 1. Diagnostiek

Uitvoeren van psychologisch onderzoek op het gebied van:

  • leer- en/of werkgerelateerde moeilijkheden;
  • relationele moeilijkheden;
  • emotionele moeilijkheden.

2. Coaching

Uitvoeren van kortdurende begeleidingstrajecten welke gericht zijn op bewustwording van identiteit en eigenheid:

  • onderkennen van de ‘rode draad’ in de ontwikkeling;
  • formuleren van werkende en niet-werkende oplossingsstrategieën;
  • adviseren bij het experimenteren met vernieuwingen.

In de meeste situaties werken we vanuit de gespreksvoering. Soms kan er gekozen worden voor een benadering vanuit de beeldende therapie. Meer informatie over ons particuliere ondersteuningsaanbod vindt u bij ons aanbod voor volwassenen, jeugd/jongeren en gezinnen. Onze werkwijze en visie op ondersteuning lichten wij graag in een persoonlijk gesprek toe.

Met vriendelijke groet,

 

Drs. C. Wagemans,

GZ-psycholoog / directeur
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
TOP