FORGOT YOUR DETAILS?

Speciale leerondersteuning

Voor kinderen of jongeren die meer ondersteuning nodig hebben dan de studie- en huiswerk-begeleiding, bieden wij aanvullende trainingen op specifieke inhoudsgebieden in kleine groepjes van maximaal 4 deelnemers.

Hierbij werken wij met twee basisvarianten, te weten:

1. training zelflerend vermogen [m. n. gericht op verbetering van de competentiebeleving]

In deze training ligt de nadruk op:

  • bewustwording van het zelfbeeld en [leer-]motivatie,
  • versterking van het zelfvertrouwen, en daar waar nodig
  • vermindering van faalangst

2. training zelfregulerende vaardigheden [m.n. gericht op versterking van de leercompetenties]

In deze training ligt de nadruk op:

  • verwerving van kennis over de ontwikkeling van het [puber-]brein
  • reflectie op eigen vermogen en onvermogen, en
  • vaststelling van plan van aanpak [incl. hulpvraag aan omgeving]

Onder de koppen training zelflerend vermogen en training zelfregulerende vaardigheden is beknopte aanvullende informatie te vinden over de opbouw van de beide trainingsvarianten en de kosten van deelname daaraan. Mocht u interesse hebben in een van onze trainingen voor uw kind dan kunt u dit kenbaar maken via het aanmeldingsformulier op onze website. Binnen 2 werkdagen na aanmelding zullen we telefonisch contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

N.B. Voor de ouders van kinderen en/of jongeren die deelnemen aan onze studie- en huiswerkbegeleiding is het niet nodig om het aanmeldingsformulier voor trainingen in te vullen. Op basis van onze voortdurende evaluatie van aanpak en opbrengsten, kunnen wij de eventuele meerwaarde van deelname aan een training tijdig in beeld brengen en u, zo nodig, daarover adviseren.

TOP