FORGOT YOUR DETAILS?

Profondt

 

“Trots op jezelf, samen in balans.”

Profondt biedt hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen. Wij werken zowel voor particulieren als voor scholen. Onder de kop ‘onze diensten’ vindt u een overzicht van wat wij doen voor particulieren en voor scholen. Voor ons aanbod op het gebied van particuliere studie- en leerondersteuning verwijzen wij u naar onze begeleidingsmogelijkheden onder de kop ‘studiehulp’.

Onze naam
Het Franse woord “profond” betekent letterlijk “gedegen en diepgaand”. Beide begrippen zijn kenmerkend voor onze manier van werken! De toevoeging van de letter t is uiteraard niet zomaar! Onze naam staat als afkorting voor Professioneel op onderwijs [d] en ontwikkeling [t].

Onze visie
Het credo van Profondt is:  “Trots op jezelf, samen in balans.”
Wij geloven in de kracht van eigenheid; Ieder mens en iedere situatie is uniek. Het werken aan bewust-wording van identiteit en eigenheid is het handelsmerk van Profondt. Wij helpen mensen en systemen  niet alleen om zicht te krijgen op hun eigenheid maar ook om daar trots op te zijn en deze trots als stevig fundament te kunnen ervaren bij het naar tevredenheid kunnen handelen in balans met hun omgeving.

In ons logo wordt het credo verbeeld in de vorm van een waaier pauwenveren waarvan de ogen bestaan uit verschillende kleuren. De pauwenveren staan voor trots, de pauwenogen verbeelden de persoonlijke kijk van mensen op de wereld om zich heen en de diversiteit waarmee verbintenissen tussen binnen- en buitenwereld met elkaar in balans kunnen zijn.

Onze aanpak
Het werken aan bewustwording van identiteit en eigenheid vormt de kern binnen de handelswijze van Profondt . In de diverse afzonderlijke onderdelen van ons begeleiding- en behandelingsaanbod aan zowel groepen als personen, blijven wij steeds aandacht houden voor het persoonlijke moeten, willen en kunnen. Deze drie pijlers vormen samen de basis van de identiteit. De mate waarin zij met elkaar in evenwicht zijn, geldt als een belangrijke voorspeller bij het al dan niet kunnen realiseren van eigen gekozen doelen in balans met die van anderen. Het uit evenwicht zijn van het moeten, willen en kunnen, vormt een groot risico voor het ontstaan van ontevredenheid en onrust op de kortere of de langere termijn. Gevoelens van bijvoorbeeld spanning, onzekerheid en/of frustratie kunnen dan de kop opsteken.

 

Profondt helpt u graag bij het vinden van de juiste balans.  Met expertise, professionaliteit en inzet gaan we samen voor een optimaal resultaat!    

> Ontmoet ons betrokken team

TOP