FORGOT YOUR DETAILS?

Zelfregulerende vaardigheden

PUBERBREIN EN EXECUTIEVE FUNCTIES

Training voor kinderen of jongeren in kleine groepjes van maximaal 4 deelnemers waarin er gewerkt wordt aan bewustwording en verbetering van de zelfregulerende vaardigheden.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1.5 uur welke verdeeld zijn in drie fasen:
1.  startfase: oriëntatie op het thema en zelfreflectie – 2 bijeenkomsten
2.  middenfase: oefenen / versterken van de executieve functies  – 4 bijeenkomsten
3.  eindfase: doelstellingen voor de toekomst + plan van aanpak – 2 bijeenkomsten

Per fase ontvangt u een korte rapportage over voortgang en bevindingen. In de middenfase worden er concrete afspraken met u gemaakt betreffende de thuis uit te voeren oefeningen.

Indien u interesse heeft in mogelijke deelname van uw kind aan deze training dan kunt u dit kenbaar maken via het aanmeldingsformulier op onze website. Binnen 2 werkdagen na aanmelding zullen we telefonisch contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. In dit gesprek zullen we samen met u en uw kind in beeld brengen wat de meerwaarde van deze training zou kunnen zijn binnen uw specifieke situatie.

Natuurlijk kunt u ons ook bellen. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 06-20143976.

De kosten van deelname aan de training bedragen € 360,00 per kind [dit is inclusief voor- en nawerk, rapportages en materiaalkosten]. Daar waar nodig zijn individuele uitbreidingen mogelijk. De exacte invulling daarvan wordt in overleg met ouders en kind/jongere vastgesteld.

 

 

TOP