FORGOT YOUR DETAILS?

Rouwverwerking

Het sterven van een dierbare is een van de meest ingrijpende ervaringen in het leven van mensen. Vertrouwde patronen worden abrupt doorbroken en de hele wereld staat op zijn kop. Elke mens rouwt op zijn eigen unieke manier en met zijn eigen intensiteit, er is geen goede of foute manier van rouwen. Rouwen is hard werken en grijpt diep in op alle terreinen van het leven en kost kracht, moed en dapperheid. Alles kan moeite kosten en gevoelens van leegte, zinloosheid, machteloosheid maar ook woede kunnen je overspoelen. Soms weten mensen niet meer hoe zij verder moeten.

Bij de rouwbegeleiding staat de eigen ervaring en beleving centraal. Het uitdrukking geven aan de eigen beleving is belangrijk en kan helend werken. Het kan onderliggende gevoelens boven brengen en helpen om alles wat er gebeurd is op een rijtje te zetten. Soms zijn woorden hierbij ontoereikend. In deze situaties kunnen wij de rouwbegeleiding aanvullen en/of ondersteunen middels beeldend werken.

In de beeldende therapie wordt er niet gewerkt met woorden maar met materialen [bijv. potlood, klei, verf, speksteen enz.]. Beeldende therapie kan niet alleen zinvol zijn voor mensen die moeite hebben met het kunnen verwoorden en uiten van hun gevoelens, maar ook voor mensen die juist heel goed kunnen verwoorden wat er in hen omgaat maar die het contact met het onderliggende gevoel zijn kwijt geraakt. Beeldende therapie is geschikt voor iedereen die affiniteit heeft om met beeldende materialen aan de slag te gaan. Men hoeft niet “creatief” te zijn of mooi te kunnen tekenen. Het gaat om persoonlijke ervaringen, in beweging komen en inzicht krijgen in eigen problemen op een niet-verbale wijze.

Door te werken met materialen worden problemen beeldend zichtbaar gemaakt. Via een beeld, een symbool of een ritueel kunnen emoties, wensen en/of behoeftes die [door omstandigheden] onvoldoende aandacht en vorm hebben kunnen krijgen, alsnog ervaren en bespreekbaar gemaakt worden. Stap voor stap, in eigen tempo en op een veilige manier kan er op deze wijze een verwerkings- en acceptatieproces in gang gezet worden. Een beeldend ritueel kan mensen de mogelijkheid bieden om een periode symbolisch af te sluiten en ruimte te maken voor nieuwe stappen.

In de rouwbegeleiding kan er naast het gebruik van beeldende materialen ook gebruik gemaakt worden van het spel “Alle sterren van de hemel”. Dit bekroonde spel vormt een middel waardoor gezinsleden en/of lotgenoten op een toegankelijk, laagdrempelige manier binnen hun eigen rouwproces met elkaar contact kunnen maken. Middels praten, tekenen en uitbeelden, openen de vragen in het spel deuren die door pijn en verdriet gesloten zijn.

TOP