FORGOT YOUR DETAILS?

Volwassenen: ‘Zoals ik het zie…’

Het leven is goed maar verloopt niet helemaal zoals ik zou willen. Ik heb het gevoel dat ik er onvoldoende uithaal. Dat maakt dat ik me soms niet lekker in m’n vel voel zitten. Aan de ene kant denk ik te weten wat ik kan en wil, maar aan de andere kant lukt het me niet om m’n leven zodanig op orde te krijgen dat ik er tevreden over kan zijn. Waar zitten m’n blokkades? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me prettig voel bij wie ik ben?”

 

Hindernis

 • Mensen moeten veel. In de huidige samenleving worden er zonder ophouden nieuwe normen en eisen geplaatst, zowel in werk als privé. Het onvoldoende of niet aan jezelf toe kunnen komen, leidt bij veel mensen tot gevoelens van ontevredenheid en soms zelfs tot angsten en/of depressieve gevoelens.

Visie Profondt

 • Contact maken met de kern van wie je bent. Reflectie op het eigen moeten, willen en kunnen kan ons leiden naar bewustwording van wie we zijn. Acceptatie daarvan betekent loslating van vanzelfsprekendheden en het maken van bewuste keuzes voor de toekomst.

Ons aanbod

 • Coaching c.q. begeleiding wordt aangeboden in een basisblok van 6 contactmomenten. Hierbinnen wordt er gewerkt vanuit het gedachtegoed van de developmental coaching.
 • Aandachtspunten zijn:
  • zoeken naar én formuleren van de rode draad in de levensloop (bepalen identiteit),
  • benoemen van de kernconflicten (vernieuwing versus vertrouwde mechanismen),
  • inzicht krijgen in copingstrategieën (kracht van een keuze),
  • vaststellen van de veranderingsdoelen (formuleren doelstellingen)
  • komen tot een plan van aanpak (opstellen handelingsplan). Een intensieve analyse door Profondt van gesignaleerde probleemsituaties is daarvoor de basis. Zicht op doelstellingen en keuzemogelijkheden is de output.
 • Afhankelijk van verdere ondersteuningsbehoefte: mogelijkheid tot uitbreiding van coaching gericht op het  consolideren van nieuwe gedragspatronen in de dagelijkse praktijk om daarmee de succeskans te vergroten op de realisatie van de gestelde doelen.

De kosten voor een basisblok coaching zijn €750,-.  De kosten voor een vervolgtraject zijn volgens offerte. Aanvullende informatie over de kosten vindt u terug onder Onze tarieven voor Particulieren.

 

 

TOP