FORGOT YOUR DETAILS?

 

Particulieren

 

Voor particulieren maken wij gebruik van de volgende tarieven:

1. Diagnostiek
De kosten voor diagnostiek/testonderzoek variëren al naar gelang de onderzoeksvraagstelling:

 • Enkelvoudig onderzoek: € 550, –
  onderzoek op één domein [bijv. intelligentie-onderzoek of persoonlijkheids- onderzoek]
 • Meervoudig onderzoek: € 875, –
  onderzoek op meerdere domeinen [bijv. studie- en beroepskeuze-onderzoek]
 • Psychodiagnostisch onderzoek: € 1.100, –
  breedband analyse-onderzoek naar de oorzaak van leer- en/of gedragsmoeilijkheden [= inclusief onderzoek naar leerproblematiek zoals bijv. dyslexie]
 • Einddiagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsproblematiek: € 1.375, –
  onderzoek ten behoeve van vaststelling van ontwikkelingsstoornissen zoals bijv. ASS [= inclusief systeemonderzoek en herhaalde metingen]

 

2. Coaching
Coaching voor volwassenen en gezinnen bieden we aan in zgn. basisblokken.

Een basisblok coaching bestaat uit 6 contactmomenten van 1.5 uur met een GZ-psycholoog [voor de opbouw hiervan verwijzen wij u naar ons aanbod voor particulieren].

Voor volwassenen geldt een tarief van € 750,– voor een basisblok coaching.
Voor gezinnen bedraagt het tarief voor een basisblok coaching € 900,–.

Indien nodig en/of gewenst is een uitbreiding of aanvulling op het basisblok uiteraard mogelijk. De kosten hiervan zijn volgens offerte tegen een uurtarief van € 85,– voor volwassenen en € 98,– voor gezinnen.

In de coaching voor jongeren [= jonger dan 18 jaar] werken we niet met basisblokken. Voor een coachingsgesprek van 1.0 uur geldt een tarief van € 75,–    [= op basis van offerte].

No – show
Annulering van afspraken dient uiterlijk 24 uur voor afgesproken datum en tijdstip plaats te vinden. Het tarief voor no show is € 50,–.

 

3. Studiehulp

In ons aanbod van studiehulp aan particulieren maken wij onderscheid tussen:

 • studie- en huiswerkbegeleiding [= basis leerondersteuning]
 • trainingen [= speciale leerondersteuning], en
 • informatieve bijeenkomsten voor ouders en/of leerkrachten

De tarieven die wij bij elk van deze ondersteuningsvormen hanteren, zijn als volgt:

Studie- en huiswerkbegeleiding
De kosten van onze basis leerondersteuning aan uw kind variëren met het aantal tijdsblokken per week waarvan u gebruik wilt maken. Op onze pagina “studie- en huiswerkbegeleiding” vindt u een schematisch overzicht van de mogelijkheden en de tarieven die we hanteren. De kosten van de begeleiding worden maandelijks gefactureerd. We werken met een opzegtermijn van 1 week.

Trainingen
Onze speciale leerondersteuning bestaat uit 2 basistrainingen waarvan er bij één de nadruk ligt op de verbetering van het zelflerend vermogen en bij de ander op versterking van de zelfregulerende vaardigheden. [zie de betreffende pagina’s op onze website]. De kosten van deelname aan een van onze trainingen bedragen € 360,00 per kind/jongere. In dit bedrag is opgenomen:

 • 8 bijeenkomsten van 1.5 uur [in een groepje van max. 4 deelnemers]
 • voor- en nawerk [= incl. voor- en nagesprek met ouders]
 • rapportages en materiaalkosten

Daar waar nodig zijn individuele uitbreidingen op de training mogelijk. De exacte invulling daarvan wordt in overleg met ouders en kind/jongere vastgesteld.

Informatieve bijeenkomsten voor ouders [en leerkrachten] In ons eerste jaar op de nieuwe locatie bieden wij deelname aan de informatieve bijeenkomsten aan voor een bedrag van €10,00 per deelnemer!!! De thema’s waaruit u kunt kiezen, zijn:

 • intelligentie en schoolsucces
 • motivatie en zelfbeeld
 • puberbrein en executieve functies
TOP