FORGOT YOUR DETAILS?

Schoolmanagement: beleid

Scholen voor Voortgezet Onderwijs worden overspoeld door veranderingen die er op hen af komen. Niet alleen vanuit het ministerie maar ook vanuit de maatschappij wordt er doorlopend een beroep gedaan op de flexibiliteit van de school en de mensen die daarin werken.

Teneinde niet te verzanden in een situatie waarin er enkel nog achter de feiten aangelopen kan worden, is zicht op én verbintenis met de schooleigen identiteit noodzakelijk. Hierin zitten de grenzen besloten van wat er wel en niet kan, binnen de context van wat de school moet en wil. Duidelijkheid hierover leidt tot rust en evenwicht binnen een organisatie waarin medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt vanuit de intern geformuleerde doelstellingen.

Profondt heeft 15 jaar ervaring met het begeleiden en adviseren van scholen voor Voortgezet Onderwijs op het gebied van de identiteitsbepaling, waarbij onze focus m.n. gericht is op de inrichting van de leerlingenzorg. Wij adviseren scholen bij de vertaling van externe- naar interne doelstellingen op dit gebied. We doen dit door samen met de school een schooleigen antwoord te formuleren op de kernvragen: Wat moeten wij? Wat kunnen wij? en, Wat willen wij?

Wij denken dat het antwoord op deze vragen de voorwaarde is om te kunnen komen tot een voor de school passende inrichting van het strategisch beleid op het gebied van de leerlingenzorg. Invulling van de zorgbreedte, communicatie [in- en extern] en organisatie, zijn concrete invullingen daarvan. Meer informatie hierover vindt u bij ons aanbod voor het schoolmanagement/managers.

TOP