FORGOT YOUR DETAILS?

Studiehulp

Als ouders willen we allemaal het beste voor onze kinderen. Bovenal willen we dat ze als volwassenen een gelukkig en gezond leven kunnen leiden. Binnen onze huidige samenleving lijken deze doelen steeds meer samen te vallen met de mate van maatschappelijk succes. Zonder dat dit voor iedereen hoeft te gelden, wordt het succesvol afronden van een goede schoolopleiding hierin veelal als de eerste belangrijke stap gezien.

De intelligentie van een kind is slechts ten dele voorspellend voor het schoolniveau waarop het succesvol kan presteren. De ervaringen die kinderen tijdens hun [basis] schoolperiode opdoen én de wijze waarop zij leren omgaan met tegenvallers en frustraties, zijn minstens zo belangrijk. Hierin ligt het fundament voor de ontwikkeling van het vertrouwen in het eigen kunnen én de [leer] motivatie. Beide zijn belangrijke pijlers in het zelflerend vermogen.

Zelflerend vermogen
Het vermogen van het kind om zelf verantwoordelijk te willen zijn voor het eigen leerproces.

Tijdens de puberteit kan het zelflerend vermogen danig op de proef gesteld worden. Hormonen oefenen een grote invloed uit op de fysieke ontwikkeling en daarmee ook op de mentale wijze waarop jongeren in het dagelijkse leven staan. De interesse voor alles wat zich afspeelt op het gebied van de persoonlijk-sociale ontwikkeling neemt in snel tempo toe. Tegelijkertijd wordt er vanuit de omgeving [leerkrachten en ouders] een toenemende mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht, onder andere op het gebied van het schoolse leren.

Ga er maar aan staan!

De mate waarin het de puber lukt om een goede balans te vinden tussen het moeten en willen, hangt in hoge mate samen met de kwaliteit van de zogenaamde zelfregulerende vaardigheden. In termen van de ontwikkeling van het puberbrein worden deze vaardigheden ook wel executieve functies genoemd.

Zelfregulerende vaardigheden
De vaardigheden om directe bevrediging van korte termijn behoeften uit te kunnen stellen ten gunste van lange termijn doelen

Daar waar het zelflerende vermogen zich voornamelijk ontwikkelt op basis van ervaring, geldt voor de ontwikkeling van de zelfregulerende vaardigheden dat er vooral sprake dient te zijn van oefening. In beide gevallen kunnen de ouders een erg belangrijke rol spelen.

Gemakkelijk gezegd maar zeker niet altijd gemakkelijk gedaan!

De [be]leefwereld van kinderen en jongeren is nu eenmaal niet altijd dezelfde als die van de ouders. Vooral wanneer het gaat om de ontwikkelingen op het gebied van school en studie. Conflicten hierover kunnen uiteindelijk leiden tot een situatie die geen van beiden willen.

 

Wij willen graag samen met u de handen ineen slaan..

om uw kind op weg te helpen in het realiseren van een succesvolle schoolcarrière. Daarmee is de eerste stap naar de toekomst gezet!

 

Ons aanbod

Wat kunnen wij?
Al meer dan 20 jaar adviseren wij scholen bij de inrichting en uitvoering van de leerlingenzorg. De studiehulp die wij aanbieden aan particulieren is enerzijds gebaseerd op onze ervaring uit ondersteuningstrajecten aan leerlingen, ouders en leerkrachten/mentoren. Anderzijds op onze kennis van wetenschappelijke inzichten op het gebied van leer- en ontwikkelingsprocessen bij kinderen en jongeren.

Hoe werken wij?
Onze ondersteuningsprogramma’s zijn afgestemd op leeftijd en ontwikkelingsfase. Globaal richten wij ons op 3 leeftijdsgroepen met daarbij passende thema’s en werkvormen:

De specifieke vraagstelling en ondersteunings-behoefte kan uiteraard per kind en situatie verschillen. De concrete inrichting van een uit te voeren ondersteuningsprogramma wordt in overleg met u en uw kind bepaald.

Wat doen wij?
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de diverse mogelijkheden die wij in huis hebben. Wanneer u [leer-]ondersteuning zoekt voor uw kind, kunt u bij ons terecht voor:

1. Huiswerkbegeleiding
Praktische ondersteuning bij het leren en maken van huiswerk in bijzijn van een studiecoach.
2. Studie- en leerondersteuning
Vaardighedentraining op specifieke inhoudsgebieden zoals bijvoorbeeld
aandacht/ concentratie, faalangstvermindering, motivatie en/of zelfstandig leren.
3. Kennisoverdracht
Informatieve bijeenkomsten voor ouders over de volgende onderwerpen: Intelligentie en schoolsucces, Motivatie en zelfbeeld, Puberbrein en executieve functies.
4. Testonderzoek /diagnostiek
Bij vragen of twijfels met betrekking tot intelligentie, leerstrategieën, persoonlijkheid of studie- en beroepskeuze. Maar ook om meer zicht te krijgen op de aard van bijv.: aandachtsproblemen, gedragsmoeilijkheden,
leerproblemen of spanningen. Wij zijn bekend met het vaststellen van diagnoses op het gebied van leer- en/of ontwikkelingsstoornissen,
zoals bijv. dyslexie, dyscalculie, AD[H]D en ASS.
5. Coaching
Wanneer uw kind nauwelijks motivatie kan opbrengen voor het leren en steeds verder in de problemen raakt op school en/of thuis, kan onze coaching wellicht oplossing bieden. Voor gezinnen werken wij in basisblokken van 6 bijeenkomsten, aan jongeren [onder de 18 jaar] bieden wij de mogelijkheid voor personal coaching per uur [waarbij we op basis van ervaring uitgaan van een gemiddelde van 5 gesprekken].


Meer weten?
Meer gedetailleerde informatie over de ondersteuning die wij u en/of uw kind kunnen bieden, kunt u vinden op onze website onder het desbetreffende onderwerp. Voor persoonlijk contact met ons kunt u gebruik maken van het contactformulier en natuurlijk kunt u ons ook bellen. Wij zijn bereikbaar op tel.nr. 06-20143976.

Tot slot, gewoon binnenlopen kan ook maar… alleen wanneer de deur open is. Als we bezig zijn met cliënten is de deur op slot. We hopen op uw begrip hiervoor.

 

TOP