FORGOT YOUR DETAILS?

Leerlingenzorg in het Voortgezet Onderwijs

 

Met de invoering van Passend Onderwijs ziet elke school voor Voortgezet Onderwijs zich geplaatst voor de vraag: Hoe gaan wij voldoen aan onze zorgplicht? Achter deze vraag gaat een expliciete identiteitsvraag schuil: Wat kunnen wij? Wat willen wij? En Wat moeten wij?

 

Profondt werkt al meer dan 15 jaar in opdracht van scholen [voornamelijk binnen het Voortgezet Onderwijs en het MBO]. Wij voelen ons thuis in de advisering bij vormgeving, implementatie en uitvoering van een bij de schoolidentiteit aansluitend leerlingenzorgsysteem dat voldoet aan de eisen die er gesteld worden vanuit de externe ontwikkelingen m.b.t. wet- en regelgeving.

Jonge-mensen
Onze kernthema’s hierbij zijn:

• visie
curatieve- en preventieve zorg
• organisatie
leerling- en groepsgericht
werken
• gereedschappen/tools 
probleemsignalen en
risicosignalen.

 

 

In de fase van het uitvoeren van de probleeminventarisatie en –analyse kunt u rekenen op ons inhoudelijk vakmanschap. In de fase van het begeleiden van plannen van aanpak kunt u rekenen op onze kennis van veranderingsprocessen en implementatie.

Oplossingsgericht maatwerk leveren is ons motto. Dit betekent dat u van ons geen aanbod kunt verwachten van kant en klaar uit de kast te trekken producten. Per situatie bekijken we samen met de school welke ondersteuningsvorm het beste aansluit bij doelen op de korte- en lange termijn.

 

Wij bieden ondersteuning op drie niveau´s:

 1. Leerlingniveau

Uitvoeren van psychologisch onderzoek en consultatie, ondersteunen en adviseren van leerlingen, docenten, mentoren, ouders en binnenschoolse specialisten. Meer informatie hierover vindt u bij ons aanbod voor preventieve leerlingenzorg en ons aanbod voor leerlingen.

2. Docentniveau

Coachen van docenten, kennisoverdacht en vaardigheidstraining, adviseren bij het omgaan met problematische groepen/leerlingen, begeleiden van vernieuwingen in onderwijs en leerlingenzorg. Meer informatie hierover vindt u bij ons aanbod voor preventieve leerlingenzorg en ons aanbod voor docenten.

3. Bestuur- en organisatieniveau

Formuleren van identiteit en zorgbreedte, in- en externe communicatie en organisatieontwikkeling, begeleiding en sparring bij strategisch beleid. Meer informatie hierover vindt u bij ons aanbod voor het management/managers.

 

Onze visie en werkwijze lichten wij graag toe in een persoonlijk gesprek.

TOP