FORGOT YOUR DETAILS?

Leerlingen: coaching – diagnostiek

Profondt gelooft in de basisgedachte van de preventieve leerlingenzorg. Dit betekent dat wij allereerst voorstander zijn van het investeren in een bij de kenmerken van de doelgroep passend pedagogisch-didactisch handelingsplan per klas.

Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijk plan alle leerlingen ten goede zal komen én daarmee de [werk]druk op individueel betrokken medewerkers in de school [mentor, docent, binnenschoolse begeleiding] zal verkleinen. Uiteraard kunnen er binnen een passend groepsplan nog altijd individuele leerlingen over blijven die daarboven op nog extra zorg en/of aandacht nodig hebben.

De GZ-psychologen binnen Profondt hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van individuele leerlingenzorg binnen het Voortgezet Onderwijs. Daar waar nodig, kunnen zij diagnostisch onderzoek uitvoeren op gebied van leer- en/of gedragsproblematiek. Daarnaast kunnen zij ook ondersteunen en adviseren bij de inrichting van begeleidingstrajecten voor leerlingen die [al dan niet gediagnosticeerd] een speciale aanpak behoeven. Deze trajecten richten zich voornamelijk op de afstemming tussen driehoek school [docenten/mentoren en evt. binnenschoolse specialisten], ouders en leerling. Meer informatie hierover vindt u bij ons aanbod voor preventieve leerlingenzorg en bij ons aanbod voor leerlingen.

TOP