FORGOT YOUR DETAILS?

De organisatie: ‘Zo ver als we kijken kunnen’

“Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van de school eigenlijk? Hoe breed maken wij onze leerlingenzorg? Welke leerlingen kunnen wij wel en niet van dienst zijn? Wat zegt dat over ons didactisch concept?”

 

Hindernis

 • Scholen moeten veel. Het lijkt wel of er zonder ophouden nieuwe richtingwijzers geplaatst worden. Met het uit- en invoeren van alle verplichtingen hebben schoolorganisaties de handen al meer dan vol. De samenhang tussen de uiteenlopende acties gaat hierdoor nogal eens verloren.

Visie Profondt

 • De krachten bundelen en richten op een doel. Met duidelijke keuzes kan het management een meerwaarde realiseren: een herkenbare identiteit. De verschillende plannen richten zich zo naar een centraal punt, waardoor zij elkaar op een vanzelfsprekende wijze versterken.

Ons aanbod

 • Positiebepaling in krachtenveld en bepalen identiteit.
  Begeleiding bij het keuzeproces naar de vaststelling van de school-eigen identiteit. We zoeken naar de gewenste balans tussen wat de school moet mét wat de school kan en wil. Welk evenwicht is wenselijk en realistisch met de mensen en middelen die de organisatie nu kan inzetten? Hoe ziet dat er in de nabije toekomst uit? En wat is de lange termijn doelstelling?
 • Opstellen scholingsplannen en begeleiden meerjarig implementatieproces.
  Na de keuze voor de pedagogisch-didactische ‘kleur’ van de school komt het implementatietraject in zicht. Het management moet daarvoor de voorwaarden scheppen. Profondt biedt deskundige ondersteuning bij het vaststellen van inhoud en strategie: scholingsprogramma’s, personele planning, subsidie- en communicatietrajecten, een samenhangende positiebepaling van management en eerste en tweede lijn.
 • Onderwijsvernieuwing versus vertrouwde praktijk.
  Met scholing, coaching en intervisieprojecten kan de daadwerkelijke invoering in de dagelijkse praktijk van de docent begeleidt worden. Zie hiervoor ons aanbod voor de docent.
 • Systematische inventarisatie van ervaringen binnen de uitvoering van de leerlingenzorg in de vorm van trendanalyses vormt de voedingsbodem voor advisering bij de afbakening van de zorgbreedte. Het concrete resultaat kan bestaan uit [her]inrichting van de handelingsprotocollen met een duidelijke beschrijving van taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen en buiten de school.
De kosten voor beleidsadvisering zijn op offertebasis tegen een uurtarief van €150,-. De kosten van begeleiding bij implementatie van beleid zijn afhankelijk van de specifiek door Profondt uit te voeren activiteiten. Voor richtlijnen hieromtrent verwijzen we naar ons aanbod voor de docent. Aanvullende informatie over de kosten kunt u terugvinden onder Onze tarieven voor Scholen.

 

TOP