FORGOT YOUR DETAILS?

De leerling: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’

“Die lessen kan ik niet volgen, ik heb geen zin om steeds maar op m’n tenen te lopen, niemand ziet dat ik niet lekker in m’n vel zit en die docent ziet mij sowieso helemaal niet zitten! Bij wie kan ik aankloppen en wat heb ik eigenlijk nog te zoeken op deze school?”

 

Hindernis

  • Voortijdige uitstroom is voor leerling en school een verlies van tijd en geld. Als school en leerling niet bij elkaar passen is dat aanleiding tot wederzijdse frustraties. Bij jongeren wordt gebrek aan motivatie vaak omgezet in leer- en/of gedragsmoeilijkheden.

Visie Profondt

  • De school is een geheel waarin leerling, leerkrachten, ouders en management communicerende vaten zijn: voor een efficiënt werkklimaat is een goede balans nodig. Voor de leerling betekent dit een goede afstemming van zijn/haar persoon op de school als leeromgeving in overeenstemming met de leefomgeving [thuissituatie].

Ons aanbod

  • Individueel onderzoek naar leer- en/of gedragsmoeilijkheden. Het uitvoeren van een probleemanalyse gebeurt in eerste instantie langs de weg van de consultatie. Als onderdeel van de consultatie wordt gebruik gemaakt van dossieronderzoek en het in kaart brengen van een ontwikkelingsanamnese [= door middel van gespreksvoering].
  • Opstellen totaal handelingsplan in afstemming en samenwerking met school en ouders. Zoeken naar de mogelijkheden voor een betere afstemming tussen kind-, leeromgeving- en ouderkenmerken. Een intensieve analyse door Profondt van gesignaleerde probleemsituaties is daarvoor de basis. Een totaal handelingsplan is de output.
  • Bij ontbrekende gegevens wordt de consultatie aangevuld met een testonderzoek. Bij de uitvoering van de diagnostiek streven we ernaar om optimaal gebruik te maken van de synergie tussen schoolinterne en -externe deskundigheden. In de praktijk betekent dit dat de onderkennende diagnostiek daar waar mogelijk wordt uitgevoerd door de school en dat Profondt de verklarende diagnostiek levert. In samenspraak wordt er vervolgens gewerkt aan de handelingsgerichte diagnostiek.
  • Consultatie en begeleiding van docenten, tweedelijners, leerlingen en/of ouders bij het uitvoeren van het handelingsplan op drie niveaus: in de klas, buiten de klas en buiten de school.

 

De kosten zijn op offertebasis tegen een uurtarief van €110,- [de prijs voor een individueel psychologisch onderzoek varieert tussen €96,- en €1.395,-, afhankelijk van de vraagstelling en de door de school aangeleverde gegevens]. Aanvullende informatie over de kosten kunt u vinden onder Onze tarieven voor Scholen.

 

 

TOP