FORGOT YOUR DETAILS?

Volwassenen: developmental coaching

Wij leven in een hectische wereld. Het aantal stress- en/of burn-out klachten bij volwassenen neemt jaarlijks toe, alsmede het gebruik van anti-depressiva. De opvatting van Profondt is dat grip op de eigen identiteit de basis kan geven voor een goede afstemming tussen persoon- en omgevingskenmerken.

Teneinde niet te verzanden in een situatie waarin er enkel nog achter de feiten aangelopen kan worden, is zicht op én verbintenis met de eigen identiteit noodzakelijk. In de identiteitsbepaling zitten de grenzen besloten van wat je wel en niet kunt en wilt, binnen de context van wat er vanuit de omgeving en/of jezelf moet. Duidelijkheid hierover leidt tot rust en evenwicht.

De coaching die Profondt kan bieden richt zich op het contact maken met de kern van de identiteit d.m.v. reflectie op het eigen moeten, willen en kunnen. Bewustwording en acceptatie daarvan kan leiden tot loslating van vanzelfsprekendheden en het maken van bewuste keuzes voor de toekomst. Meer informatie over de concrete handelingswijze vindt u bij ons aanbod voor volwassenen.

TOP