FORGOT YOUR DETAILS?

Scholen

 

Voor scholen maken wij gebruik van de volgende tarieven:

1. Consultatie / coaching [voor individuele medewerkers] uurtarief: € 110, – .

2. Scholing / intervisie [voor groepen medewerkers] uurtarief: € 125, –

3. Beleidsadvisering [voor het management] uurtarief: € 150, –

Alle bovengenoemde uurtarieven staan voor de uren van de adviseurs/deskundigen op lokatie en zijn inclusief voorbereidingstijd, materiaalkosten en overhead [bureaukosten, administratie etc.]. De kosten voor reistijd worden apart in rekening gebracht.

4. Diagnostiek
De kosten van een testonderzoek voor individuele of groepjes leerlingen, zijn uiteraard direct gerelateerd aan inhoud en omvang van het uit te voeren onderzoek. Profondt biedt een uitgebreid scala aan testmogelijkheden variërend van enkelvoudig capaciteiten-of persoonlijkheidsonderzoek naar breed psychodiagnostisch onderzoek in geval van leer- en/of ontwikkelings-problematiek. De tarieven voor onze onderzoeken lopen uiteen van € 96,– [= screeningstest dyslexie] tot € 1395,– [= einddiagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsproblematiek, zoals bijv. ASS, incl. systeemonderzoek en herhaalde meting]. Het volledige overzicht van onze onderzoeksaanbod en bijbehorende tarieven kunnen wij u op verzoek verstrekken. N.B. Profondt heeft [nog] geen contracten afgesloten met gemeenten, waardoor vergoeding van onderzoek aan ouders niet mogelijk is.

5. Lezingen
Voor het verzorgen van een lezing op uw school hanteren wij een tarief van € 150, – . Hiervoor krijgt u een presentatie over het gekozen thema door een professional met gebruikmaking van ons bestaande c.q. gereed liggende materiaal. De keuze bestaat uit de volgende drie kernthema’s:
– intelligentie en schoolsucces,
– motivatie en zelfvertrouwen, en
– de achterbankgeneratie en zelfstandig leren.
[Op verzoek ontvangt u van ons een uitgewerkt programma.]
Kosten voor reistijd en/of de tijd die nodig is voor het aanpassen van het materiaal ten behoeve van toespitsing naar specifieke behoeften, worden separaat in rekening gebracht.

TOP