FORGOT YOUR DETAILS?

De docent: ‘In mijn ogen…’

“Ik heb gekozen voor het onderwijs omdat ik het fijn vind om met jongeren om te gaan en ze iets te kunnen leren. Binnen de huidige ontwikkelingen komt de nadruk steeds meer te liggen op afstemming op de individuele zorgleerling. Passend Onderwijs is mooi, maar wie zegt mij hoe ik dat moet doen binnen een klas van 30 leerlingen?”

 

Hindernis

 • De dynamiek van de onderwijsvernieuwing [zoals Passend Onderwijs] wordt door velen als hectisch ervaren. De pedagogische benadering van het BO wordt steeds meer doorgevoerd naar het VO. Zij zorgt ervoor dat vele docenten zich ongemakkelijk voelen bij de eisen die zij op zich af zien komen. De randvoorwaarden zijn onvergelijkbaar met die in het BO. Willen en kunnen lopen door elkaar. Het resultaat is dat veel collega’s zich in de kou voelen staan en het werkplezier dreigen te verliezen.

 

Visie Profondt

 • De docent vervult de spilfunctie in de onderwijs-vernieuwing waarin leerlingenzorg centraal staat. Binnen de kaders van de mogelijkheden in het VO vereist deze rol een andere benaderingswijze van het vak; een eigentijdse professionaliteit waarin samenwerking met collega’s, leerling, ouders en management kernbegrippen zijn.

 

Ons aanbod

 • Erkennen van de actuele problemen én met respect voor de grenzen van de rol van de docent nieuwe vaardigheden trainen. In de vorm van scholing, coaching of intervisie kan uitvoerig worden stilgestaan bij diverse vaardigheden en toepassingen, zoals:
  • Psycho-educatie
  • Gesprekstechnieken die nodig zijn bij het voeren van bijvoorbeeld slecht-nieuws-gesprekken met ouders of begeleidingsgesprekken met leerlingen. Het liefst werken wij in dit verband met op actuele praktijksituaties afgestemde kortdurende individuele coaching
  • Oplossingsgericht handelen tijdens de leerlingbespreking waarbij we zowel aandacht besteden aan de uitvoering van de daarvoor noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden als aan het verloop van de bespreking in vergadertechnisch opzicht
  • Omgaan met problematische werksituaties door middel van collegiale consultatie. De docent als begeleider in een leerproces in de plaats van de docent als overdrager van kennis.
 • Voor docenten die dreigen vast te lopen in de nieuwe organisatie biedt Profondt de mogelijkheid van preventieve zorgbemiddeling in de vorm van individuele consultatie, coaching of begeleide intervisie. Daar waar nodig werken we tevens met feedbacktrajecten of mediation.

 

De kosten voor deskundigheidsbevordering in de vorm van kennisoverdracht en vaardigheidstrainingen zijn op offertebasis tegen een uurtarief van €125,- De kosten voor preventieve zorgbemiddeling en individuele coaching zijn op offertebasis tegen een uurtarief van €110,- Voor feedback- en mediationtrajecten hanteren we een uurtarief van €150,-. Aanvullende informatie over de kosten kunt u terugvinden onder Onze tarieven voor Scholen.

 

TOP