FORGOT YOUR DETAILS?

Jongeren: ‘Alle ogen zijn op mij gericht’

Op school gaat het niet zoals ik wil. Vandaag alweer ’n onvoldoende terug. Als het zo door gaat, blijf ik dit jaar zitten. Thuis en met vrienden loopt het ook niet altijd lekker. Soms denk ik “ze zoeken het allemaal maar uit” maar dat voelt ook niet altijd goed. Wat willen ze nou toch eigenlijk van me? En, wat wil ik zelf?”  

 

Hindernis

 • De puberteit en adolescentiefase worden gekenmerkt door grote veranderingen in het leven van jongeren. Zichtbaar aan de buitenkant, voelbaar aan de binnenkant. Jongeren zien zich op velerlei gebied geplaatst voor te maken keuzes. Bijvoorbeeld schoolniveau, studierichting en de sociale groep waarmee zij zich willen identificeren. Tegelijkertijd is er nog van alles te moeten. Het spanningsveld tussen willen, moeten en kunnen leidt niet zelden tot conflict. Met zichzelf en/of met de omgeving.

Visie Profondt

 • De puberteit en adolescentie staan expliciet in het teken van de identiteitsontwikkeling. Jongeren proberen in de spotlights van leeftijdgenoten en volwassenen om zich heen, een antwoord te formuleren op de vraag wie ze zijn. Dit gaat niet altijd vlekkeloos. Inzicht in de oorzaak van de knelpunten is een voorwaarde bij het kunnen vinden van oplossingen.

Ons aanbod

 • Probleeminventarisatie met de jongere en zijn/haar ouders, leidend tot advisering omtrent de te nemen vervolgstappen.
 • Indien nodig/wenselijk, testonderzoek op het terrein van ontwikkelingsvraagstukken en zich daarin voordoende blokkades op het gebied van:
  • studie- en beroepskeuze
  • motivatiemoeilijkheden
  • leer- en/of gedragsmoeilijkheden
  • emotionaliteitsmoeilijkheden
 • Begeleiding van de jongere bij het formuleren van doelen en het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan.

De kosten voor coaching voor jongeren kunt u terugvinden onder Onze tarieven voor Particulieren.

 

TOP