FORGOT YOUR DETAILS?

Zelfregulerende vaardigheden

 

‘Ik zie door de bomen het bos niet meer.’

Het vermogen om zelfstandig bezig te kunnen zijn met activiteiten die nodig zijn voor het realiseren van onze lange termijn doelen, is voor een groot deel gerelateerd aan het kunnen uitstellen van de directe bevrediging van onze korte termijn behoeften, het kunnen richten van de  aandacht op een taak én het kunnen volhouden van de uitvoering van die taak. Deze vaardigheden noemen we zelfregulerende vaardigheden. De kwaliteit van de zelfregulerende vaardigheden is direct gerelateerd aan de ontwikkeling van de zgn. executieve functies.

Executieve functies zijn hoogontwikkelde cognitieve functies die ons in staat stellen onze emoties te reguleren, onze gedachten te monitoren en ons gedrag te organiseren. De ontwikkeling en aansturing van deze functies vindt plaats in het voorste gedeelte van ons brein, de zogenaamde prefrontale cortex. De prefrontale cortex is het hersengebied dat als laatste tot volledige wasdom komt. Het rijpingsproces ervan loopt door tot in de periode van de late adolescentie / vroege volwassenheid. Tijdens het rijpingsproces vindt er een selectie plaats tussen sterke en minder sterke hersencellen:  Cellen die niet gebruikt worden, gaan verloren. Cellen en verbindingen die veel gebruikt worden, blijven over. Hoe sterker de verbindingen, hoe beter de kwaliteit van de functies in dit gebied.

“use it or lose it”
Bij pubers is de rijping van de prefrontale cortex [en daarmee de executieve functies] nog volop in ontwikkeling. Met name op het gebied van het zelfstandig bezig zijn met schooltaken [huiswerk], kan het in deze fase dan ook gemakkelijk voorkomen dat er vanuit ouders en/of school een beroep wordt gedaan op vaardigheden die nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Hierdoor kan er een disbalans ontstaan tussen wat er van het kind gevraagd en verwacht wordt enerzijds en datgene wat een kind op dat moment daadwerkelijk beheerst en kan laten zien anderzijds. Stimulatie en ondersteuning in het oefenen van de executieve functies leidt niet enkel tot vermindering van frustratie in het hier en nu, maar daarnaast ook tot verandering van de hersenstructuren die de toekomstige verdere ontwikkeling naar zelfmanagement zullen ondersteunen.

Aanbod
Ons ondersteuningsaanbod aan ouders en kinderen op het gebied van de verbetering van de zelfregulerende vaardigheden [met nadruk op executieve functies], bestaat uit:

Indien u graag meer wilt weten, nodigen wij uit om de linkjes te volgen naar de betreffende pagina’s op onze website. Natuurlijk kunt u ons ook bellen en eventueel een afspraak maken voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek. We kunnen dan samen met u bekijken welke [combinatie] van de drie werkvormen het beste aansluit bij uw persoonlijke vraag en situatie. De keuze is aan u!

TOP