FORGOT YOUR DETAILS?

Disclaimer

 

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Profondt streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Profondt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

In het bijzonder is alle informatie op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en op basis ervan zal geen overeenkomst tot stand komen.
Profondt stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud. Men neme daartoe contact op middels e-mail: info@profondt.nl

Intellectueel eigendom
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie [in zowel tekst als beeld] te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Profondt. Het intellectueel eigendom berust bij Profondt. U kunt een verzoek voor toestemming richten aan Profondt, Postbus 605, 5340 AP OSS. Profondt neemt uw verzoek dan in behandeling.

Het is toegestaan een deeplink op te nemen op een andere website naar de website www.profondt.nl. Tevens mag de informatie op deze internetsite wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Bescherming persoonsgegevens
Door gebruikers verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de mailservice, het invullen van het contactformulier of aanmeldingsformulier worden door Profondt vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden zonder toestemming niet verstrekt aan derden.

Zie voor de wijze waarop Profondt uw gegevens verwerkt www.profondt.nl/privacyverklaring.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.profondt.nl op deze pagina.

Laatst gewijzigd op: 07 september 2018

TOP