FORGOT YOUR DETAILS?

Achterbankgeneratie

De term “achterbankgeneratie” is de term die de laatste jaren steeds vaker gehoord wordt wanneer het gaat over onze huidige generatie kinderen en jongeren. Direct samenhangend met de term achterbankgeneratie is de term overbescherming. Overbeschermende ouders zijn ouders die “hun kinderen overmatig aandacht geven, beschermen tegen beren op de weg en aan alle kanten hun cognitieve prestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling proberen te sturen”. Er zijn twee basisvormen van overbescherming, te weten: angstgedreven en egobetrokken.

  • Angstgedreven overbescherming lijkt voort te komen vanuit een ouderlijk gevoel van angst dat gepaard gaat met de groei en ontwikkeling van het kind. Angstgedreven overbeschermende ouders schieten door in het toezicht houden op hun kinderen, nemen hun kinderen te veel uit handen en hebben te weinig oog voor de ontwikkeling en autonomie van hun kinderen.
  • Egobetrokken overbescherming is voornamelijk gericht op het zelfbeeld van het kind. Egobetrokken overbeschermende ouders trachten het zelfbeeld van hun kinderen te beschermen en zelfs op te krikken, door de speciaalheid van hun kinderen alsmaar te benadrukken en hen steeds te geven wat ze willen.

Voor beide vormen van overbescherming geldt dat ouders zo uiteindelijk kweken wat ze het meeste vrezen, namelijk kinderen die het in hun volwassen jaren moeilijk hebben. In de beleving van adolescenten is de angstgedreven vorm van overbescherming de meest expliciete en beknellende vorm. De egobetrokken overbescherming balanceert op de smalle lijn tussen verwenning als gift en als gif en is daarmee meer onder de oppervlakte c.q. meer sluimerend. Beide vormen van overbescherming kunnen voor kinderen en jongeren desastreuze gevolgen hebben. Welke problematische gevolgen er kunnen zijn van overbescherming op de persoonsontwikkeling van het kind is gerelateerd aan het soort van overbescherming.

Angstgedreven overbeschermende ouders geven hun kinderen voortdurend de boodschap dat de wereld onveilig is en dat ze altijd op hun hoede moeten zijn. Bij de angstgedreven overbescherming krijgen kinderen te weinig mogelijkheden om te experimenteren en fouten te maken. Maar: het vermijden van kwetsbaarheid maakt kinderen juist kwetsbaar. Het gevolg is een gebrekkige mentale weerbaarheid [learned helplessness].

Egobetrokken overbescherming wordt voornamelijk omschreven in termen van overmatig complimen-teren en faalervaringen van het kind toeschrijven aan iets of iemand anders. Kinderen leren hierdoor te weinig om zich verantwoordelijk te [kunnen] voelen voor het eigen gedrag en hierdoor komt de ontwikkeling naar zelfstandigheid en intrinsieke motivatie onder druk te staan Doordat ze geen blauwe plekken hebben opgelopen, noch op hun lijf, noch op hun ziel, lopen deze kinderen het risico tot het ontwikkelen van een verstoord zelfbeeld van almacht en onoverwinnelijkheid.


Ons aanbod

Het aanbod van Profondt m.b.t. het thema achterbankgeneratie richt zich voornamelijk op psycho-educatie aan docenten, mentoren en ouders. Hierbij leggen wij de focus op de onbedoeld schadelijke gevolgen die er vanuit de beste bedoelingen kunnen ontstaan. Tevens gaan we in op hoe eenmaal gevormde patronen kunnen worden veranderd.

TOP