FORGOT YOUR DETAILS?

Docentbegeleiding

Profondt biedt ondersteuning aan de implementatie van het strategisch beleid van scholen voor Voortgezet Onderwijs op het gebied van leerlingenzorg. We doen dit door het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden welke noodzakelijk zijn bij het kunnen realiseren van de gestelde doelen. 

Uiteraard komen we dan in eerste instantie uit bij de versterking van kennis en vaardigheden van mentoren/docenten op dit terrein. Onze focus is daarbij vooral gericht op het omgaan met problematische groepen, leerlingen en/of ouders. Wij zijn al 15 jaar actief op het gebied van scholing, coaching, intervisie en/of vaardigheidstraining. Concreet kan er gedacht worden aan psycho-educatie op gebied van ontwikkelingsproblematiek [AD[H]D en ASS; ons aanbod hierin is meestal én liefst in samenwerking met ouders van gediagnosticeerde leerlingen], casuïstiek-bespreking in intervisie, gesprekstechnieken binnen de driehoek ouders-leerling-school. Meer informatie hierover vindt u bij ons aanbod voor preventieve leerlingenzorg en bij ons aanbod voor docenten.

TOP