FORGOT YOUR DETAILS?

Elaha Naimi BAP, toegepast psycholoog

Mijn naam is Elaha Naimi. In de zomer van 2014 ben ik afgestudeerd als Toegepast Psycholoog aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Tijdens en na mijn studie ben ik als testleider betrokken geweest bij diverse onderzoekstrajecten. De positieve beleving van de ervaringen die ik binnen deze werkgebieden heb opgedaan, maken dat ik graag verder wil in de psychodiagnostiek.

Mijn werkzaamheden binnen Profondt liggen in het verlengde hiervan. Sinds september 2014 ben ik bij Profondt voornamelijk bezig met het afnemen, scoren en verslagleggen van diverse psychologische testen binnen zowel individueel als groepsgewijs onderzoek. Onder andere gaat het hierbij om onderzoek naar intelligentie, didactische vaardigheden, persoonlijkheid en sociaal-emotionele ontwikkeling bij pubers en adolescenten. Naast advisering op leerlingniveau, ben ik ook bezig met advisering op klasniveau en, in sommige situaties, met advisering ten behoeve van de inrichting van de schoolspecifieke zorgstructuur.

TOP