FORGOT YOUR DETAILS?

Loesje van Zutphen MSc, orthopedagoog

Mijn naam is Loesje van Zutphen. Ik ben sinds mei 2013 werkzaam bij Profondt als psychodiagnostisch medewerker. Ik houd me voornamelijk bezig met het afnemen en verwerken van psychologische en/of didactische onderzoeken [zowel binnen scholen als particulier]. Binnen de Preventieve Leerlingenzorg voer ik daarnaast nog diverse andere werkzaamheden uit voor verschillende scholen van Voortgezet Onderwijs. Onder andere houd ik mij bezig met het maken van individuele- en groepsprofielschetsen van het totaal aan beschikbare instroomgegevens van eerstejaars leerlingen. Op basis hiervan stel ik adviezen en zorgplannen samen.

In juli 2013 ben ik afgestudeerd als Toegepast Psycholoog aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Tijdens mijn opleiding heb ik me gespecialiseerd in het afnemen en interpreteren van psychologische tests. Daarnaast heb ik verschillende stages binnen het onderwijs gelopen. In 2013 heb ik de Johan van der Sanden scriptieprijs ontvangen voor de scriptie die ik over het Praktijkonderwijs geschreven heb. In september 2014 ben ik gestart met de opleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. In juli 2016 heb ik hiervoor mijn masterdiploma (inclusief basisaantekening diagnostiek) behaald. Vanaf januari 2017 blijf ik als oproepkracht verbonden aan Profondt.

TOP