FORGOT YOUR DETAILS?

Marina van de Langenberg, beeldend therapeut

Mijn naam is Marina van de Langenberg. Sinds 1990 ben ik werkzaam binnen het GGZ Oost Brabant waarvan 18 jaar als Beeldend Therapeut in het Centrum voor Psychisch Herstel [= CPH] in Rosmalen. Dit jaar heb ik mijn eigen praktijk In Beeld opgericht én ben ik gaan samenwerken met Profondt. 

Beeldende therapie kan een goede aanvulling zijn op gesprekken. Het benoemen van wat pijnlijk, schaamtevol of bedreigend is, valt lang niet altijd mee. Laat staan dit met anderen te delen. Een aanpak zonder woorden in een veilige en vertrouwde omgeving kan de voorwaarden scheppen waarin mensen toch iets van zichzelf kunnen en durven laten zien. Door betekenis te geven aan deze uitingen kan er ruimte voor nieuwe dingen ontstaan. Het begeleiden van een creatief proces is voor mij een inspirerende uitdaging waar ik me op een enthousiaste, professionele en betrokken manier voor inzet. In elk mens komen kwaliteiten naar voren die door het creatief werken in beeld kunnen worden gebracht. Het in beweging komen, doen en ervaren staat centraal. Het mooie aan een creatief proces is voor mij dat het zo veel verschillende elementen kan bevatten. Van ontspanning, plezier of voldoening tot inzicht en verwerking.

In de afgelopen 20 jaar heb ik aanvullende modules gevolgd zoals Gezinscreatieve therapie, Oplossingsgericht werken en Systeemtherapie. De thematiek waarin ik mij vooral verdiept heb is de rouwverwerking. Wat mij keer op keer intrigeert en ontroert, is hoe ervaringen met verlies, rouw en pijn zo verschillend beleefd kunnen worden en in sommige gevallen diepe wonden achter kunnen laten. Hoe we een verlies ervaren kan van diverse factoren afhankelijk zijn: het soort verlies [echtscheiding, ontslag, sterfte], de relatie met degene of hetgeen verloren is, de omstandigheden [plotseling dan wel eerder aangekondigd] en de omgeving waarbinnen iemand functioneert [wel of geen ondersteuning van anderen]. Daarnaast spelen factoren zoals persoonlijkheid, verliesgeschiedenis, gezin van herkomst en cultuur een belangrijke rol.

Mijn drijfveer om mensen met verliessituaties te begeleiden ligt o.a. in mijn interesse in het levensverhaal van mensen maar ook in mijn eigen verlieservaringen op jonge leeftijd. Deze ervaringen hebben mij voor een belangrijk deel gevormd. Samen met mijn opleiding en werkervaring heb ik een goede basis ontwikkeld om dit werk met vertrouwen en plezier te doen.

Ik ben lid van de FVB [Federatie Vaktherapeutische Beroepen] en aangesloten bij de NVBT [Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie] en SRVB [Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen].

 

TOP